Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7285
17 februari 1959

Ieder mens kan Gods eindeloze liefde herkennen

U moet u alleen bewust worden van mijn eindeloze liefde voor u. En dan zult u ook in uzelf de vonk van liefde ontsteken die tot vlam wordt en weer naar Mij overslaat. En Ik wil alleen bereiken dat de liefde in u ontvlamt die ons dan weer voor eeuwig zal verbinden, zoals de liefdeloosheid u eens van Mij scheidde. En dat Ik u liefheb zou u steeds weer duidelijk kunnen worden, wanneer u alles om u heen en ook uw hele aardse bestaan zou beschouwen denkend aan Mij, Die uw lot stuurt, Die alles heeft geschapen wat uw ogen en zintuigen verlustigt, voor zover het niet de middelen van mijn tegenstander zijn om u aan de aards materiële wereld te binden. Maar u zult uit alles Mijn liefde voor u kunnen opmaken, als u maar met open ogen om u heen kijkt. Zou mijn liefde u niet vasthouden, dan zou er rondom u een onvoorstelbare chaos zijn. Want uw aardse bestaan zou al elke ordening laten ontbreken, daar Ik volgens de natuurwet moet heersen, ook bij diegenen die hun wil geheel van Mij hebben afgekeerd. Dezen zouden de opperheerschappij hebben en alles vernietigen wat de medemensen nog moet dienen voor hun positieve ontwikkeling. Maar mijn liefde roept hun een halt toe en verhindert ze door de wetten der natuur om eigenmachtig op te treden, wat u allen buitengewoon zou schaden. Maar u mensen herkent vaak niet mijn regeren en werkzaam zijn, terwijl het toch openlijk aan het licht komt, omdat u alles als heel natuurlijk beschouwt en u de genoegens aanvaardt als vanzelfsprekend. En toch is het liefde die uitgaat naar u, mijn schepselen die Ik tot mijn kinderen wil maken en die daarom mijn liefde moeten beantwoorden, opdat Ik Me met hen aaneen kan sluiten, zoals het was in het allereerste begin. Mijn liefde voor u is nog niet minder geworden en zal ook eeuwig niet ophouden.

Doch u zult ze niet gewaar worden, zolang u zelf zonder liefde bent en u zich niet openstelt voor de straling van mijn liefde. Maar wanneer u zich eenmaal bewust zult worden van mijn grote liefde voor u, dan smelt het ijs om uw hart en dan heeft de straling van mijn liefde gewerkt.

U begint mijn liefde te beantwoorden. U ontsteekt de vlam van liefde in u en het nu oplaaiende vuur tracht zich te verenigen met het eeuwige liefdesvuur. U mensen zou er alleen acht op moeten slaan hoe vaak een genadig lot u behoedt voor ongewoon verdriet en lijden. U zou meer acht moeten slaan op alles in uw leven wat mooi is en gelukkig maakt en u zou dankbaar moeten denken aan Diegene Die het u laat meemaken.

U zou acht moeten slaan op elk kleinste voorval in uw leven dat op de wijze leiding van uw hemelse Vader wijst en u zult moeten weten dat er niets gebeurt zonder mijn wil of zonder dat Ik het toelaat. U zult moeten weten dat Ik voortdurend aan u denk en u vanuit mijn liefde alles doe toekomen, zoals het nuttig voor u is.

U zult moeten weten dat steeds alleen mijn liefde spreekt uit al de gebeurtenissen die u overkomen.

En wanneer u zich nu volledig bewust bent van mijn liefde, dan zal ook in u het vurige gevoel van liefde tot Mij ontbranden. Dan zult u met Mij in verbinding willen treden. U zult de kring van mijn liefdesstroom binnen gaan en u laten bestralen met het gelukkig makende gevoel aan het hart van de Vader te rusten en veilig geborgen te zijn in Diens liefde. En dan kan Ik ook rechtstreeks op u inwerken en mijn liefde zal u verdere bewijzen geven die u alleen maar in innige verbondenheid met Mij zult kunnen beleven.

Amen