Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7269
29 januari 1959

(Persoonlijk)

Neem alles berustend op je, zorgen en nood, vreugde en leed, gezondheid en ziekte, want alles komt uit mijn hand. En Ik zal je niets anders opleggen dan dat, wat nuttig is voor je zielenheil. Maar Ik bepaal voor alles ook de tijdsduur, en daarom is het goed en juist aan Mij over te laten wanneer ik een toestand beëindig of wil laten beginnen, want alleen wat Ik voor jou juist acht, kan je tot zegen zijn. Geef je dus vol vertrouwen over aan je Vader van eeuwigheid, opdat Hij je vasthoudt in Zijn hand, en de weg die je gaat zal waarlijk juist zijn en tot het doel leiden. Jij kent de weg niet, maar Ik ken hem en leid je, zodat je onbezorgd kunt zijn, wat er ook komen mag. Toch zal je opgelegd blijven een klein kruis te dragen, en dit kruis is slechts bedoeld voor je vervolmaking. En je wil moet dit aannemen als zijnde opgelegd door Mij, die waarlijk weet wat je kunt dragen. Dat Ik je denken te allen tijde juist leid, daar kun je zeker van zijn. En wat je daarom doet in mijn naam, zal ook niet zonder zegen blijven, zowel geestelijk als ook aards, waaronder het lichamelijk welbevinden dient te worden verstaan.

Zolang je Mij ten dienste staat, zul je deze dienst ook kunnen verrichten. Want mijn liefde draagt vaderlijk zorg en ook als huisvader schenk Ik mijn knechten alles wat ze nodig hebben om voor Mij te kunnen werken, zolang ze Mij willen dienen en Ik van hun diensten gebruik maak. Ga daarom opgewekt de toekomst tegemoet, die steeds draaglijk voor je zal zijn, zolang je je toevertrouwt aan Mij en mijn liefde.

Amen