Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7245
4 januari 1959

Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht

U benut mijn woord veel te weinig. Wat u onbeperkte kracht zou kunnen bezorgen, dat laat u gelaten over u heen gaan, zonder de kracht te bemachtigen die u daaruit toestroomt wanneer u met hart en ziel zou luisteren of lezen wat Ik u wil zeggen. U vergeet dat Ik zelf tot u spreek. Dat u, wanneer u mijn woord hoort, Mij zelf hoort, uw God en Schepper van eeuwigheid die uw Vader wil zijn en u daarom ook als Vader toespreekt. En daarom is het niet hetzelfde of u het toegesproken worden door uw God verneemt of het spreken van de Vader tot Zijn kind. Want wanneer de Vader met Zijn kind spreekt, dan is dat een bewijs van Zijn liefde voor hem. En woorden van liefde moeten zich altijd laten voelen doordat ze voor het kind een bron van onmetelijke kracht zijn.

Maar woorden van liefde moeten met het hart worden gevat om als liefdeskracht te werken. Niet alleen het oor mag ze horen, veeleer moeten ze indruk maken op het hart. Dan pas zal mijn woord een bron van kracht worden waaraan het kind zich altijd kan laven en sterken. Ik berisp u daarom niet, omdat Ik weet hoe mijn tegenstander u voortdurend beïnvloedt en probeert bij u binnen te dringen zodra u naar Mij luistert, zodra u mijn woord leest. Ik weet hoe hij zich mengt in uw denken en hoe zwak u bent hem weerstand te bieden. Maar Ik weet ook hoe gemakkelijk het aardse bestaan voor u zou zijn als u zich maar vaker in mijn woord zou verdiepen en als u het als voortdurende schenker van kracht beschouwde en Mij vaker tot u liet spreken. U zou het kunnen, wanneer u maar om versterking van uw wil zou vragen en dan steeds gevolg zou geven aan uw innerlijke stem die u nu vaker zou aansporen u in mijn woord te verdiepen. Dan zou het ook in de juiste geest op u inwerken: onderrichtend, troostend en u sterkend waar het u ontbreekt aan kracht.

Mijn woord is een zeer zeker middel om in het bezit te komen van kracht. Mijn woord is een stellige waarborg dat u zult ontvangen wat u ontbreekt en mijn woord is te allen tijde rechtstreekse toevoer van kracht. Maar de goddelijke Verlosser Jezus Christus bezorgt u de versterking van uw wil. U zult u dus altijd tevoren met Mij moeten verbinden in Jezus Christus, wilt u uit het door Mij toegesproken worden het juiste resultaat behalen, dat u de straal van mijn liefde ervaart die heel zeker verhindert dat u zich nu nog krachteloos zult voelen.

Neem de proef. Verdiep u in mijn woord zodra u in aardse of geestelijke nood verkeert. Verbind u innig met Mij en laat Mij dan beschikken. En spoedig zal een innerlijke rust zich van u meester maken. Spoedig zult u Mij zelf in uw nabijheid voelen en elke zwakte of angst zal van u afvallen. Mijn kracht zal in u, zwakke mensen, machtig worden. En de macht van mijn woord, die alles overwint en doorstaat, zal u dan echt duidelijk zijn.

U hebt met mijn woord zo’n zekere bron van hulp, omdat u daar voortdurend kracht uit zult kunnen putten wanneer u zich hier maar serieus in verdiept en het niet alleen oppervlakkig hoort of leest. Maar dat vereist uw wil, die Ik nooit zal dwingen. De wil om Mij te horen roept Mij tot u en dan spreek Ik u ook onafwendbaar toe. En mijn woord zal u treffen als een liefdesstraal die diep in uw hart binnendringt en daarin ontvlamt. En liefde is kracht. En dus moet elke zwakheid van u wijken zodra door mijn woord de liefde wordt ontstoken. Er moet goddelijke kracht over u komen zodra u zich maar serieus met Mij verbindt, zodat Ik u kan toespreken, zodat Ik woorden van liefde tot u kan spreken die nooit hun uitwerking zullen missen.

Amen