Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7225
9 december 1958

"Ik zal voor u de dagen verkorten"

De tijd die u nog is toegestaan tot het einde vergaat steeds sneller, overeenkomstig mijn belofte: "Ik zal de dagen verkorten ter wille van de mijnen", zodat zij niet gedwongen zijn de knie te buigen voor hem die tot het einde als vijand en tegenstander tegenover Mij staat. Want hij zal u nog veel kwaad berokkenen, en u zult nog veel kracht nodig hebben om weerstand te kunnen bieden. En toch hoeft u deze tijd niet te vrezen, al is zijn optreden tegenover u nog zo dreigend. Hij zal zijn doel niet bereiken, want Ik behoed de mijnen er voor in zijn handen te vallen. Maar uzelf zult Mij dankbaar zijn voor iedere dag die voorbij gaat zonder zijn invloed. En u zult Mij ook voor eeuwig dankbaar zijn als Ik aan zijn activiteiten een einde maak en hem opnieuw vastketen.

De tijd tot het einde zal voor u lijken als een droom, zo snel zal zij voorbij gaan. Vaak wel beangstigend maar dan ook weer mysterieus, omdat een schare van lichtvolle geestelijke wezens u omringt en u zal behoeden en zo zal leiden, dat het steeds draaglijk voor u zal zijn. Maar toch is grote voorzichtigheid geboden, want mijn tegenstander is vol duivelse gezindheid omdat het naar het einde loopt. Wat u niet voor mogelijk houdt zal nog gebeuren door zijn invloed. Want hij heeft veel gewillige mensen in de wereld die hem van dienst zijn, en die op zijn aandringen tegen u zullen optreden. Vrees echter niet diegenen die wel uw lichaam, maar niet uw ziel kunnen doden.

Vrees helemaal niet het gevaar, want Ik ben bij u en zeg u mijn bescherming toe. En wat er ook zal gebeuren, u zult het kunnen verdragen omdat Ik u de kracht daartoe geef. Ik zal alles zo besturen dat u niet al te zeer getroffen wordt, dat u in de strijd tegen hem volhardt en als overwinnaar tevoorschijn zult komen. Maar het zal een strijd blijven, dat voorspel Ik u steeds weer opdat u zich niet van Mij verwijdert. Opdat u zich steeds meer bij Mij aansluit en in mijn nabijheid onaantastbaar blijft voor de vijand. En wie zich zo vast bij Mij aansluit dat hij mijn voortdurende nabijheid voelt, die hoeft niets meer te vrezen, want hij is dan steeds superieur door de kracht die hij voortdurend van Mij ontvangt.

De tijd loopt ten einde.

En steeds sneller zullen de dagen voorbij vliegen, wat u ook steeds duidelijker zult merken. Maar dan weet u ook dat u tot de mijnen behoort, voor wie Ik de dagen zal verkorten ter wille van uzelf. Laat u steeds vaker door Mij aanspreken en word niet traag en lauw in uw arbeid voor Mij en mijn rijk, want u zult hieruit nog veel kracht putten. U zult ontvangen zoals u uitdeelt en het is nodig nog veel geestelijk voedsel uit te delen, opdat de kracht van mijn woord kan toestromen tot allen die dit voedsel begeren en mijn woord willen aannemen. Daarom moet u - de arbeiders in mijn wijngaard op de aarde - nog vastberaden werken. U moet steeds weten dat er niet veel tijd meer is.

U dient de woorden serieus te nemen: "Ik zal de dagen verkorten ter wille van de uitverkorenen". Sneller dan u denkt zal het einde gekomen zijn. En voor de tijd die hieraan vooraf gaat moet u allen zich wapenen en u aan Mij en mijn bescherming aanbevelen. Want het einde zal komen "als een dief in de nacht". En wie Ik wakend aantref zal Ik wegnemen uit het gebied van de satan en elk leed zal dan voor hem ten einde zijn.

Amen