Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7217
29 november 1958

Beproevingen op hogere leeftijd - Liefde en geduld

Ik moet u heel vaak aansporen vol te houden in liefde en geduld tot aan het einde van uw leven. De beproevingen kunnen niet worden beëindigd wanneer u de laatste Hoogte zult willen bereiken. En u hebt bewust uw levensweg aanvaard in de wil hem tot het einde toe af te leggen, om daardoor een graad van licht te bereiken die u tot een gelukzalig wezen maakt. En niet voordat deze weg ten einde is zullen ook deze beproevingen ophouden, waarvan het doorstaan steeds weer een trede omhoog betekent. Maar u hoeft de laatste periode van uw gang over de aarde helemaal niet te vrezen, want u bent de band met Mij aangegaan en dat betekent steeds dat Ik naast u ga, ofschoon u zich soms alleen zult wanen en denkt verlaten te zijn door Mij, die u toch des te meer nabij ben, hoe groter de nood is waarin u zich bevindt.

En denk er daarom steeds aan dat liefde en geduld voortdurend door u moeten worden beoefend, dat werkzaam zijn in liefde u kracht oplevert om ook het zwaarste te volbrengen of te overwinnen en dat het geduld u innerlijke sterkte zal geven, dat het een krachtig afweren van de tegenstander is, die juist het geduld in u aan het wankelen wil brengen om u in onrust en opwinding te doen geraken, in een toestand waarin hij dan makkelijk werk en groot succes heeft. Denk eraan dat u door geduld alles de baas kunt worden en dan bent u hem de baas en dan zult u zeer spoedig mijn nabijheid voelen, ofschoon Ik u nooit verlaten had.

Maar zou uw leven heel gelijkmatig verlopen zonder enige beproeving, zonder enige ontsteltenis, dan zou u blijven steken in uw ontwikkeling. En de rest van uw leven op aarde zou een vergeefse tijdspanne zijn die u in het hiernamaals eens zult berouwen. Want tegen het einde van het leven wordt het voor ieder mens uiteraard moeilijker, maar daarom worden de geestelijke successen veel hoger gewaardeerd, want ze vragen nog grotere wil en inspanning dan het geval is bij mensen die in staat zijn weerstand te bieden en nog midden in de kracht van hun leven staan. En denk eraan dat elke dag een genade is die u op aarde nog is vergund, want u kunt werken voor uw zielenheil en zult dat pas naar waarde kunnen schatten wanneer u bent binnengegaan in het rijk hierna. Want Ik weet waarlijk dat het u inspanning kost en Ik zal u ook waarlijk het rechtmatige loon uitbetalen terwijl u daarentegen niets bijzonders zou hebben te verwachten als uw aardse leven gelijkmatig voortging en noch de inzet van uw wil, noch bewijs van uw geloof vroeg. En is de laatste dag gekomen, dan zult u Mij danken dat Ik u de genade van een lang leven op aarde schonk, want dan overziet u ook welke rijkdom u zich kon vergaren, vooropgesteld dat u de tijd op aarde goed benutte. Wat er ook over u komen mag, Ik ben bij u. Denk daar steeds aan, dan zullen ook de liefde en het geduld in u overheersen wanneer u wordt beproefd door leed en uzelf zult moeten bewijzen. Maar geef de vijand van uw ziel niet het recht u te beheersen doordat u zelf innerlijk in opstand komt en elk geduld verliest, want dat is zijn wapen, u van uw rust te beroven en dan zelf binnen te dringen, meestal met succes. Blijf echter gelijkmoedig en vol geduld berustend in uw lot, dan kan hij u niet benaderen maar Ik kan des te werkzamer worden. En Ik laat u waarlijk niet in nood en benauwenis, als u maar steeds zulke beproevingen doorstaat en u aan Mij overgeeft in het volle vertrouwen op mijn hulp.

Amen