Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7211
19 november 1958

Waarschuwende woorden over het einde

Bereid u voor op zware beproevingen die u meer of minder zullen treffen, want steeds nader komt het einde. Er moet nog op alle mensen ingewerkt worden opdat zij ernstig over het einde nadenken, hetzij over hun eigen levenseinde of over wat de gehele wereld te wachten staat. Zij moeten nu ernstig vermaand worden zich voor te bereiden, want er blijft hun niet veel tijd meer. Zodanig verneemt u mensen steeds weer van Mij zelf wat u te wachten staat en u doet er goed aan mijn woorden ter harte te nemen, ze te accepteren als de zuivere waarheid en uw leven daarnaar in te richten.

Er zijn steeds mensen die zulke waarschuwingen en vermaningen proberen te verzachten. Die mijn woorden als niet geloofwaardig voorstellen en die proberen dát als onbeduidend te behandelen wat buitengewoon gewichtig is omdat het de zieletoestand van u voor eeuwige tijden kan bepalen. Luister niet naar dezen, maar houd u aan mijn woord dat u steeds weer uit den hoge toekomt. Ik zelf zorg daarvoor dat u de kennis ontvangt; en wie het hoort moet het ook ernstig nemen en als een liefdebewijs beschouwen dat Ik zijn ziel wil redden - en hem daarom aanspreek. Ik weet wie mijn woord aanneemt en al dezen vermaan Ik mijn woord in het hart te overwegen en daarnaar te leven, opdat niet plotseling en geheel onvoorbereid hen treft wat komen zal en komen moet - vanwege de talloze mensen die doof en blind voortleven.

Maar u, die mijn woorden gelovig aanneemt, u zult nog veel kunnen bijdragen tot opheldering doordat u de medemensen daarop wijst waarin u reeds lang, door mijn woord, een inzicht had. U zult hun dan ook het evenzo zeker op handen zijnde laatste einde kunnen verkondigen, dat niet lang daarna zal volgen. Want in mijn liefde en barmhartigheid wil Ik de mensen nog een laatste genadetermijn geven waarin zij het tot nog toe verzuimde kunnen inhalen. Daarom ontvangen zij voordien nog een bewijs van de geloofwaardigheid der profetieën die Ik u mensen doe toekomen op zulk een natuurlijke wijze, dat u evenzo licht geneigd bent er aan te twijfelen.

Wat in mijn plan besloten ligt wordt onherroepelijk vervuld. Mijn plan is echter welbedacht in alle wijsheid en zal daarom ook niet door Mij omvergeworpen of veranderd worden, noch wat de wijze waarop, noch wat de tijd betreft. Daarom kunt u mijn woord als onveranderlijk accepteren en overeenkomstig ook uw leven leiden. U zult er geen spijt van hoeven te hebben, want aardse goederen te verwerven zal blijken geheel nutteloos te zijn omdat u alles weer ontnomen wordt. Maar geestelijke rijkdom te verwerven is u alleen mogelijk als uw wil daar ernstig op gericht is.

Hoor naar mijn woord en geloof aan de waarachtigheid van Hem die het u doet toekomen. En overweeg dan bij uzelf met welke ernst u nog aan uzelf moet arbeiden om niet beschaamd te staan voor Mij, als het uur geslagen heeft dat Ik u oproep van deze wereld. Geen van u weet wanneer voor hem dat uur komt, maar voor u allen is het nader dan u denkt. Daarom roept mijn liefde u steeds weer toe: bereid u voor en beschouw alleen dat als van belang wat dienstig is voor uw geestelijke ontwikkeling. Al het andere is onbelangrijk en wordt steeds onbelangrijker hoe dichterbij het einde komt. Dat echter het einde nadert is zeker waar en daarom moet u niet twijfelen maar geloven.

Amen