Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7167
17 juli 1958

De motivering om een periode op aarde te beëindigen

Neem er nota van dat de tijd ten einde loopt die u, mensen werd toegekend om op deze aarde rijp te worden. Het hele menselijke geslacht dat in deze periode op aarde zich mocht belichamen, heeft zo'n beetje min of meer de proef doorstaan, ze zijn binnen gegaan in het rijk hierna en hebben daar hun positieve ontwikkeling kunnen voortzetten, al is het ook onder andere omstandigheden dan op de aarde.

Maar er zijn ook ontelbare mensenzielen afgegleden in de diepte. En nu zijn de laatsten van dit geslacht nog toegelaten om zich als mens te belichamen, ook met het doel, gedurende het aardse leven vrij te worden uit de materiële vorm die hen al eeuwigheden gevangen houdt. Maar nu loopt deze tijd ten einde en vindt onherroepelijk een afsluiting ervan plaats, omdat een nieuwe verlossingsperiode moet beginnen.

En begrijpelijkerwijs is er in deze laatste tijd nog slechts een mager succes te melden, want er is nu zeer veel geestelijks dat vijandig gezind is aan God belichaamd, dat niet eerder werd toegelaten juist vanwege zijn weerstand, dat echter voor deze periode op de aarde bestemd was en ook nog de gang als mens moet afleggen voor er een nieuwe verlossingsperiode begint. Om nu voor deze mensen de weg over de aarde succesvol te laten worden is hun veel geestelijks als gezelschap gegeven dat hen leidt en bijstaat waar de kracht van de mensen te klein is.

Het is dus wel mogelijk dat ook deze mensen nog rijp worden, maar toch bovenmate moeilijk, omdat nooit met dwang op de wil van hen wordt ingewerkt. Maar het einde van deze periode op de aarde is sinds eeuwigheid vastgesteld, het is in Gods heilsplan vastgelegd, omdat Hij van eeuwigheid af weet wanneer het tijd is op de aarde een nieuwe wettelijke ordening tot stand te brengen, die door de wil van de mensen omver werd geworpen en dat daarom een positieve ontwikkeling van het geestelijke bijna tot een onmogelijkheid is geworden.

Wanneer nu de mensen menen dat het niet met de liefde van een "God en Vader" in overeenstemming is te brengen dat een scheppingswerk zoals de aarde een volledige omvorming tegemoet gaat, dan moet daar tegenin worden gebracht dat het veel eerder een bewijs van gebrek aan liefde zou zijn, wanneer aan zo'n geestelijk laag niveau geen einde zou zijn gesteld, want de aarde zou dan hebben opgehouden een verblijfplaats te zijn om het geestelijke te vormen, ze zou haar doel volkomen missen en alleen nog een chaos verder in de hand werken die geestelijk op haar heerst.

De liefde van God probeert waarlijk alles om de mensen te helpen zich te redden, maar er is geen verbetering te zien, er is op deze aarde geen geestelijke ommekeer te verwachten, want er valt niet op te rekenen dat het menselijke geslacht zichzelf verandert en terugkeert naar de door God gewilde ordening, wat alleen een einde tegen zou kunnen houden. En God weet sinds eeuwigheid dat deze mogelijkheid niet meer bestaat en daarom kon Hij Zijn plan op deze wil van de mensen baseren. En Hij zal het ook ten uitvoer brengen, want Hij is een goede, rechtvaardige en bovenmate wijze God, die niets anders wil dan Zijn schepselen te helpen uit de diepte op te klimmen naar omhoog, naar Hem en die ook waarlijk de juiste middelen weet en aanwendt. Maar u, mensen wilt niet geloven dat de tijd is gekomen, dat de mensheid al op het geestelijke dieptepunt is aangekomen dat nu geen uitstel meer duldt.

U zult het niet willen inzien, ofschoon het innerlijk gevoel u zegt dat de mensheid niets anders meer heeft te verwachten. En daarom maakt u tegenwerpingen op tegenwerpingen die echter elke logica ontberen. Want zodra u er eens ernstig over nadenkt wat deze aarde is en waartoe ze moet dienen, en wanneer u dan ziet dat maar zelden een mens zijn aardse leven benut om geestelijk rijp te worden, wat voor ieder duidelijk zichtbaar is, moet het u ook waarschijnlijker voorkomen dat er een einde komt, dan dat ze (de aarde) op dezelfde wijze verder bestaan blijft.

Want ook dat moet u helemaal duidelijk zijn dat God de mensen er niet automatisch toe kan brengen rijp te worden, er dus alleen nog maar een verandering van deze aarde kan plaats vinden, een beëindigen van een tijdperk dat zonder effect blijkt te zijn en een begin van een nieuw, waarin de positieve ontwikkeling van het geestelijke weer door kan gaan en waarom ook aan het geestelijke dat zich in de diepte bevindt een nieuwe mogelijkheid is gegeven om op te klimmen.

U, mensen zult steeds de oneindige liefde en niet te overtreffen wijsheid van uw God en Schepper in aanmerking moeten nemen, die uw aller Vader zou willen worden en die ook waarlijk alles doet om Zijn doel te bereiken. En alleen zo zult u ook het komende einde van de aarde mogen beschouwen als een daad van Zijn liefde, maar nooit als wreedheid, waartoe Hij niet in staat is, want nooit wil Hij vernietigen, integendeel - steeds alleen het leven geven aan hen die het uit eigen schuld hebben verloren.

Amen