Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7118
12 mei 1958

Bij God is niets onmogelijk

Voor Mij is waarlijk alles mogelijk maar aan mijn werkzaam zijn wordt door u, mensen heel vaak paal en perk gesteld en deze beperkingen doorbreek Ik terwille van u ook niet. Een ongelovig iemand zou het niet tot zegen strekken als hem mijn macht en sterkte bewezen zou worden door werken die juist alleen Ik zelf kan volbrengen en die dan bijgevolg ook Mij zelf zouden bewijzen. Hij zou eeuwig niet meer vrij worden, want zo'n ongewoon werkzaam zijn zou voor een ongelovig mens alleen maar 'n dwang zijn die hem verhinderde ooit volkomen te worden.

Ook de gelovige mens heeft nog heel vaak niet zo'n sterk geloof dat Mij bijgevolg een wonderbaarlijke werkzaamheid mogelijk zou zijn, want ook de gelovige mens is nog erg begrensd in zijn denken, hij is nog niet bij machte het onbegrensd geestelijk werkzaam zijn te begrijpen, hij kijkt nog steeds met een aards beperkte blik. En zolang mag Ik ook zijn geloof geen geweld aandoen, ofschoon er nog maar weinig schreden door hem zouden zijn te gaan om boven die beperkingen uit te stijgen. Zo graag zou Ik u, mensen deze geloofssterkte verschaffen, die een onbeperkt werkzaam zijn bij u toelaat, want Ik zou u allen graag mijn liefde en mijn macht tonen, om uw liefde te vergroten en Ik zou u graag uit allerlei nood bevrijden die u zelf niet zult kunnen verhelpen. En daarom kan Ik u alleen steeds maar zeggen dat niets Mij onmogelijk is.

Dat moest u zich voortdurend voorhouden, dat mijn macht onbegrensd is en alles tot stand brengt. Maar u twijfelt minder aan mijn macht dan aan mijn liefde. En daarom zult u moeten weten dat u toch kinderen van mijn liefde bent, dat mijn liefde voor u oneindig is, dat ze nooit zal ophouden, dat ze u in alle volheid zou willen bedenken, dat u haar altijd alleen maar hoeft te vragen en dat alleen uw liefde Mij de deur van uw hart opent, opdat mijn liefde nu ook in u naar binnen kan stralen. Aan mijn liefde mag u nooit twijfelen, die u toch op de voet volgt, die slechts wil dat u zich naar Mij keert en dan ook bereid is alles voor u te doen waar u om vraagt. De liefde schenkt zich steeds weg, de liefde zal nooit tekort schieten.

En dat Ik u liefheb, wordt u alleen al bewezen door uw bestaan, want u zou niet kunnen bestaan, wanneer mijn liefde u niet met alle gloed omvat zou hebben. En daar u dus als mens op deze aarde leeft, is u ook het bewijs van mijn liefde geleverd en nu zou u zich in het bewustzijn van mijn nooit eindigende liefde vol vertrouwen tot Mij moeten wenden wanneer nood die u alleen niet zult kunnen afwenden, u drukt. Dan zal ook uw hart mijn aanwezigheid voelen en u zult nu vol overtuiging ook mijn hulp verwachten, u zult niet meer twijfelen of vragen of u mijn liefde waardig bent, u zult weten dat de ware vaderliefde niet minder kan worden, dat ze bezorgd is om het kind en het graag geeft wat het verlangt.

Deze woorden van Mij moet u diep in uw hart griffen, u moet ze niet vergeten, maar u er steeds weer aan optrekken wanneer u wankelmoedig wordt. Want het ligt alleen aan uw geloof of Ik bij u op buitengewone wijze werkzaam kan zijn of niet. Er is niets wat voor Mij onmogelijk zou zijn te doen, want Hij die de hele wereld geschapen heeft, zal ook de noden van een van Zijn schepselen kunnen opheffen. Hij, die van alles op de hoogte is, kent ook al uw noden, maar Hij wil uw gelovige liefderijke overgave om u nu ook te kunnen bedelen naar uw geloof.

Amen