Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7105
28 april 1958

Wanneer zal het op aarde vrede zijn?

Vrede op aarde zal er pas zijn wanneer de grote omvorming erop zich heeft voltrokken, wanneer de rechtvaardige orde hersteld zal zijn, wanneer alle scheppingswerken weer hun bestemming dienen en de mensen in liefde tot God en tot de naaste het eigenlijke doel van hun aards bestaan zullen inzien. Vrede zal er pas zijn op de nieuwe aarde, omdat dan de tegenstander van God met zijn aanhang gebonden is en de nu op aarde levende mensen voor lange tijd bevrijd zijn van zijn verderfelijk werkzaam zijn en in harmonie met de omgeving leven en in voortdurende omgang met de bewoners van de lichtwereld aards en geestelijk rijk gezegend worden. Maar zolang de tegenstander van God zijn werkzaam zijn nog is toegestaan, zolang zal hij ook de mensen ophitsen en ze tot vijandig handelen tegen elkaar aanzetten en zo lang is er ook geen hoop op vrede op deze aarde. Weliswaar zouden de mensen hem weerstand kunnen bieden, ze zouden zich aan zijn verderfelijke invloed kunnen onttrekken, maar ze zouden dan ook de weg naar God moeten nemen. En deze weg wordt in de eindtijd slechts weinig betreden en aan de tegenstander worden daarom steeds meer rechten verleend. Derhalve treedt alles buiten de ordening en het einde van de aarde is het onvermijdelijke gevolg ervan.

Er is maar één mogelijkheid in deze laatste tijd, de vrede te zoeken met God en ze in zichzelf tot stand brengen, wat ook hetzelfde is als zelf in de juiste orde binnen te gaan om dan ook de nieuwe tijd te mogen beleven, om een bewoner van de nieuwe aarde te kunnen zijn die die paradijselijke toestand te wachten staat. Het vurige verlangen van de mensheid betreft wel een vrede op de wereld, maar ze hebben daarbij veel meer het lichamelijk welzijn voor ogen en de mensen willen alleen maar in rust van hun aardse leven genieten, maar de eigenlijke vredeverstoorder, de vijand van hun ziel, bestrijden ze niet. En deze is een vijand van elke rust die tot zelfbezinning zou kunnen leiden. En zo doet hij alles om de mensen maar deze zelfbezinning te verhinderen. En zijn tijd is nog maar kort, dus zal hij met meer haast ophitsen en onvrede stichten en niet eerder tevreden zijn dan wanneer de chaos werkelijkheid is geworden, wat dan ook een volledige omwenteling vereist. Slechts weinig mensen zullen in vrede leven, maar deze vinden ze alleen in de innige band met God.

Maar waar de wereld van vrede spreekt, daar zult u ze niet mogen zoeken. Want de geest van onvrede breekt zich overal baan omdat talloze vazallen van de tegenstander aan het werk zijn die waarlijk geen middel schuwen om de mensen hun rust te ontnemen. Er wordt hun alleen een halt toegeroepen, daar waar liefde duidelijk zichtbaar is, omdat liefdevolle mensen die band met God tot stand hebben gebracht en de geest van onvrede daar niet kan werken. Maar de liefde onder de mensen is bekoeld. En dat is ook de verklaring waarom er op deze aarde geen vrede meer verwacht kan worden.

De liefdeloosheid is het die tot strijd aanwakkert, die de medemens schade wil berokkenen, die voortdurend vijandschap zaait, die zich hardnekkig en in valsheid voordelen tracht te verschaffen. De liefdeloosheid brengt elke vrede in gevaar en zelfs de vredelievende mens wordt voortdurend lastiggevallen en in gevaar gebracht, wanneer hij niet voortdurend zijn toevlucht zoekt tot God. Maar het uur van het einde staat vast en pas dan zal de vrede neerdalen over de aarde en allen die van goede wil zijn, want dan zal de liefde weer heersen onder de mensen en elke strijd en onvrede zal begraven zijn.

Amen