Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7071
22 maart 1958

Gebed van een kind tot de Vader

Leg alles wat u op het hart ligt in alle eenvoud aan Mij voor en u zult gehoor bij Mij vinden. De nederigheid des harten zal u steeds de juiste gedachten en de goede woorden laten vinden en daardoor zal uw gebed dat van een kind tot zijn Vader zijn, dat ook zeker tot mijn oor doordringt - en waarlijk Ik zal u dan ook helpen. Maar op welke wijze Ik dit doe, moet u aan Mij overlaten, want mijn liefde voor u is zo groot dat Ik altijd het beste met u voor heb, dat Ik u, als mijn kinderen, steeds meer wil geven dan waar u om vraagt.

En omdat Ik in mijn wijsheid inzie hoe Ik u het best gelukkig kan maken, handel Ik ook volgens mijn kennis. Daarom moet u wel tot Mij bidden, omdat Ik dan pas in u kan werken als u uzelf met Mij verbonden hebt. Maar u moet na een dergelijk innig gebed in de geest en in waarheid al het verdere aan Mij overlaten en alles zal dan zo gebeuren zoals het goed voor u is. Geen gebed is vergeefs tot Mij gericht, zelfs al wordt het u niet direct vervuld.

En steeds weer zult u in het gebed de band met Mij moeten zoeken. En waarlijk, er zal daar voor u een grote zegen uit voortkomen, want elke band verzekert u het toevloeien van mijn stroom van kracht, dat uw ziel als weldadig zal ervaren, ofschoon uw lichaam daar niets van bemerkt. Maar ook dit laatste wordt erdoor geraakt en de geestelijke substanties ervan zullen versterkt zijn om weerstand te bieden. U zult als het ware ook lichamelijk tot overwinnaars worden, u zult gevrijwaard zijn van aanvallen van mijn tegenstander, wat alleen door uw gebed tot Mij is bereikt.

Geloof niet dat Ik mijn oor gesloten houd, wanneer er niet onmiddellijk een gebed wordt verhoord. Ik hoor de roep van mijn kind en ben steeds bereid het te helpen. Maar Ik weet ook welke hulp het doeltreffendst is en deze verleen Ik het. Want Ik zie te allen tijde zijn toestand van rijpheid. Ik weet wat het nog ontbreekt voor zijn voltooiing en Ik zal steeds alleen dat doen, wat met zekerheid dit kind steeds dichter bij Mij brengt. En zodra door een leven in liefde eveneens zijn inzicht rijpt, zal het ook weten wat dienstig is voor hem en zal het aan Mij alleen alles overlaten. Het zal Mij wel vragen, maar nu ook geduldig wachten tot Ik het verhoor.

Maar u moet niet ophouden te bidden. Want in het gebed komt u zo dicht bij Mij, dat de geestelijke band weer is aangeknoopt zoals voorheen. En juist door deze band bewijst u uw verandering van wil en is eigenlijk de terugkeer naar Mij al voltrokken. Alleen zult u zich door mijn kracht steeds weer moeten laten voeden, opdat uw wezen nu ook kan veranderen, opdat het weer wordt zoals het was in het allereerste begin.

Werken van liefde en innig gebed brengen deze omvorming teweeg en daartoe zult u niet genoeg kunnen worden aangemaand. En u zult nu ook begrijpen dat u steeds weer in allerlei nood zult moeten komen, hetzij lichamelijk of geestelijk, om niet te verslappen in het gebed, om steeds weer de band met Mij te zoeken, die u kracht oplevert voor deze verandering.

En wanneer Ik van u verlangde "onophoudelijk te bidden", dan werd daar zeker niet mee bedoeld dat u urenlange gebeden met uw lippen zou moeten verrichten, maar steeds zult u in gedachten met Mij verbonden moeten zijn. U zult u in alle aangelegenheden van uw dagelijkse leven tot Mij moeten wenden, waartoe al een innige gedachte volstaat, en u moet onophoudelijk werkzaam zijn in liefde. Dat versta Ik onder juist bidden, waardoor u Mij uw wil toont en waardoor u ook de aaneensluiting met Mij tot stand brengt, die zin en doel is van uw aardse leven.

En u kunt waarlijk ook met de kleinste verzoeken tot Mij komen. Want hoe vertrouwelijker u met Mij omgaat, des te meer kan Ik uw vertrouwen belonen. Alleen moet u het steeds aan mijzelf overlaten, op welke manier Ik uw gebed vervul. Maar dat u vervulling vindt, daar zult u zeker van kunnen zijn. Geen gebed, dat in geest en waarheid naar Mij wordt opgezonden, sterft weg voor mijn oren. En wanneer het gebed een geestelijk verzoek is, kunt u in alle zekerheid ook de vervulling verwachten. Want als u bidt om rijpheid van uw ziel, om hulp in geestelijke nood, is uw band met Mij ook hersteld en kan mijn straal van liefde u raken, wat ook steeds de verhoring van uw gebed betekent.

Geen mens, voor wie zijn zielenheil zo belangrijk is dat hij het graag bereiken wil, zal krachteloos blijven. En daar Ik zelf vurig verlang naar mijn kind, zal Ik het ook steeds bij zijn vooruitgang behulpzaam zijn. Ik zal alles doen wat voor hem en zijn ziel het beste is.

Amen