Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7051
28 februari 1958

Het lot wordt bepaald door de vrije wil

Ieder moet de weg gaan die voor hem is uitgestippeld, ofschoon hij gelooft zelf zijn lot te bepalen of het in andere banen te kunnen leiden. Want zijn wil heb Ik opgenomen in mijn heilsplan en alle gebeurtenissen komen daarom zo tot hem, dat zijn wil nu op een manier actief wordt die hem laat geloven dat hij zich zelf zijn lot vormt.

Het is de "vrijheid van wil" waaraan u daarom vaak twijfelt, die echter toch ieder mens bezit, want nooit dwing Ik hem anders te willen. Maar juist van deze wil van hem ben Ik sinds eeuwigheid op de hoogte en het is daarom gemakkelijk voor Mij ook zijn levensloop in overeenstemming te brengen met zijn wil, dus zonder deze onvrij te maken. Bovendien gaat het om de ontwikkeling van zijn ziel die in alle, ook de meest verschillende situaties van het leven succesvol kan plaatsvinden. Want alle gebeurtenissen in het leven komen zo op de mens af dat de ziel daarvan onder de indruk kan zijn, dat ze de verbinding met Mij kan zoeken en vinden, wat trouwens het eerste en het laatste doel op aarde is.

Dat nu de mens vaak aardse moeilijkheden heeft te overwinnen, dat hij vaak van een zwaar lot op aarde kan spreken, heeft steeds alleen als motivatie dat hij geholpen zal worden zich met Mij te verbinden en Ik weet zeer wel wat daarvoor het meest geschikt is. En wanneer nu de mens gelooft eigenmachtig zijn leven te kunnen veranderen, zo kan hij toch niet mijn heilsplan van eeuwigheid ongedaan maken en zelf zijn lot bepalen. Want wat hij ook in het aardse leven doet, hij heeft geen garantie dat zijn plannen zullen slagen en standhouden. Hij zal steeds met onvoorziene situaties rekening moeten houden. Hij zal ook nooit helemaal alles te zeggen hebben over zijn aardse leven, hij zal een sterkere Macht moeten erkennen die ingrijpt en vaak zijn plannen omvergooit. Ieder mens weet dat hij aan slagen van het noodlot is onderworpen. Hij weet dat hij wel overeenkomstig zijn aardse wijsheid voorbereidingen kan treffen die hem in andere omstandigheden verplaatsen, hij weet echter ook dat hij geen garantiebewijs heeft voor het slagen van zijn plannen en dat zelfs de grootste intelligentie en de beste situatie geen zekerheid bieden voor het geheel en al slagen van zijn plannen of de duurzaamheid van datgene wat hij al bereikt heeft.

Maar Ik benadruk nogmaals dat ook zulke pogingen van Mij uit voorzien werden en ze mijn toestemming moeten hebben, willen ze lukken. Want ook zulke inspanningen hoeven niet zonder resultaat te blijven voor de ziel van de mens en zodra hij maar een hogere Macht erkent die hem kan tegenwerken of hem ook Haar zegen kan geven, heeft ook de ziel erbij gewonnen en daarmee in overeenstemming zal de mens nu ook aards succes of verlies beschoren zijn.

De wil van de mens blijft vrij, ook al voltrekt zijn leven zich door het noodlot bepaald of wordt de mens schijnbaar voortgedreven of gehinderd in zijn levensloop. Weliswaar zal de geheel ongelovige steeds aannemen zelf zijn leven op aarde in te kunnen richten naar zijn wil, maar de gelovige zal overal mijn leiding en mijn wil onderkennen en toch weet hij ook, dat ook zijn wil actief moet worden om uit elke levenssituatie voordeel te trekken voor zijn ziel.

En daarom mag u mensen ook niet ontevreden zijn over het verloop van uw aardse leven, want dat is waarlijk steeds het meest geschikt om voor uw ziel winst te behalen. Maar u moet ook zelf daaraan denken doordat u steeds de verbinding met Mij tot stand probeert te brengen, doordat u zich bij Mij aansluit, of het u goed gaat of slecht. Dan was uw leven succesvol, wat het u ook mag hebben opgeleverd, want de vereniging met Mij moet uw wil zelf tot stand brengen, die vrij is en het ook zal blijven omdat u, mijn schepselen, van goddelijke oorsprong bent.

Amen