Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7047
23 februari 1958

"Komt allen tot Mij"

In het gebed hebt u een buitengewoon geneeskrachtig middel in elke aardse en geestelijke nood. Want een waar gebed, dat in geest en waarheid tot Mij wordt gericht, mist waarlijk zijn uitwerking niet. Ik kan en zal hiervoor mijn oor niet sluiten en Ik zal mijn macht gebruiken om u te helpen, ook daar, waar hulp aards onmogelijk schijnt. Maar tevoren zult u in Mij vertrouwen moeten stellen. U zult moeten weten dat Ik uw aller Vader ben, die Zijn kinderen liefheeft en ze niet aan noden en lijden wil overlaten, ook wanneer deze nodig zijn voor uw ziel.

En u zult moeten weten, dat er voor Mij niets is wat Ik niet zou kunnen veranderen en dat er ook geen ziekte bestaat, die voor Mij onmogelijk zou zijn te genezen.

Vertrouwt u zich toch aan Mij toe. Leg Mij al uw noden voor in alle kinderlijkheid. Spreek met Mij zoals een kind met zijn vader spreekt en wees niet ongelovig, maar gelovig.

De kracht van het gebed weet u allen nog niet op waarde te schatten, daar u anders van veel nood en leed verschoond zou blijven, omdat Ik graag de verzoeken verhoor van een kind, dat in alle vertrouwelijkheid naar Mij komt en zijn kruisje aan Mij overgeeft, opdat Ik het voor hem zou willen dragen. Ik heb al uw zonden gedragen en ben daarvoor aan het kruis gestorven. Ik heb voor u het leed ondergaan, dat uw zondeschuld u had opgelegd.

U zou zonder leed door uw leven op aarde kunnen gaan, wanneer u zich zo innig met Mij zou willen verbinden, dat al uw last op mijn schouders rust en dat u vrij en onbezorgd de weg omhoog zou bewandelen.

Maar u houdt u allen nog te ver van Mij verwijderd. U komt niet in vertrouwelijkheid dichter bij me en u wordt daarom zelf vaak nog de last van het kruis gewaar, die u echter alleen naar Mij toe moet dringen, omdat u innige gemeenschap met Mij moet aangaan. In een waar gebed zult u Mij echter deze innige gemeenschap kunnen bewijzen. Een waar gebed, dat vertrouwelijk tot Mij wordt gesproken, hoor en verhoor Ik altijd, want dat heb Ik u beloofd met de woorden: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, Ik wil u verkwikken." En: "Vraag, dan wordt u ook gegeven." Mijn beloften zijn waarheid en u zult te allen tijde het bewijs ervan mogen ondervinden, wanneer u zich alleen maar in een waar gebed tot Mij richt. Maar zodra u twijfelt, verliest de uitwerking van uw gebed aan kracht. En slechts zelden is uw geloof zo sterk, dat elke twijfel is uitgesloten. Maar zelden hebt u bij het bidden de zekerheid dat u wordt geholpen, die pas het bewijs is voor een geloof dat niet twijfelt. Maar u moet weten dat mijn woord waarheid is en dat - wanneer Ik zelf tot u spreek - u elke twijfel zult moeten weren. Want u moet geloven dat bij God geen ding onmogelijk is. Denk er steeds aan dat alles wat u ziet, alleen door de kracht van mijn wil is ontstaan. Denk eraan dat Ik steeds nieuwe scheppingen laat ontstaan, wat door mensen niet kan worden ontkend. En denk er dus ook aan dat het Mij waarlijk mogelijk is ook de oude ordening te herstellen, die verstoord is, wanneer het om ziektes gaat of om andere aardse levensomstandigheden, die u mensen veel last bezorgen.

Ik kan alles weer in de juiste ordening brengen en Ik doe dit ook, zodra u Mij er in gelovig vertrouwen om vraagt, zodra u als kinderen tot de Vader komt en Mij uw verzoeken voorlegt. U allen staat de genade van het gebed ter beschikking. U allen zult ze kunnen benutten, want Ik heb gezegd: "Komt allen tot Mij." Maar spreek niet alleen woorden uit zonder geest en leven. Roep Mij heel dicht bij u en stort dan uw hart voor Mij uit. En waarlijk, u zult worden geholpen. Ik zal uw geloof niet te schande laten worden.

Amen