Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7040
11 februari 1958

Boodschappen over een voortbestaan van de aarde worden eerder geloofd

Slechts in 'n kleine kring zult u vooralsnog kunnen werken, want de wereld is nog heel wat sterker dan u, en ze zal u wegdringen als u op de voorgrond wilt treden. Nog is van de mens de wil tot leven te sterk tot een leven dat niet eeuwig duurt en dat slechts bestaat uit de vreugden van de wereld. En waar deze wil overweegt, kunt u geen terrein winnen, ook wanneer u de zuivere waarheid bezit.

Geen mens wil zich met de gedachte vertrouwd maken dat de aarde voor haar einde staat, dat er zo'n geweldige omwenteling op haar voltrokken wordt dat die al het leven der aarde vernietigt. En daarom zijn de mensen toegankelijker voor het soort mededelingen die een voortbestaan van de aarde zeker stellen. En zo is het ook te verklaren dat boodschappen die mijn woord, dat u van boven wordt toegestuurd, totaal weerspreken, eerder geloofd worden. En wel daarom, omdat de mensen in deze boodschappen hoop en zekerheid zoeken en ook vinden - dat hun aardse leven binnenkort niet plotseling beëindigd wordt.

De mensen zullen zich door zulke boodschappen steeds gewilliger laten imponeren dan door de vermaningen en waarschuwingen die u hun verkondigt. En daarom zullen de brengers van deze boodschappen veel meer bijval vinden - u echter wil men niet aanhoren, veeleer staat men vijandig tegenover u. En zo zult u steeds alleen maar in die mate werkzaam zijn voor Mij, zoals Ik zelf dit u mogelijk maak - u moet dus nooit geloven in de wereld naar voren te moeten treden.

De wereld is het rijk van mijn tegenstander en ze zal het ook blijven, en wie in de wereld ontvankelijkheid en bijval ondervindt, werkt ook voor de wereld en zodoende voor mijn tegenstander. Laat het u gezegd zijn dat er altijd alleen maar een kleine groep aan Mij en mijn rijk de voorkeur zal geven, en dat het allemaal het werk van de vijand is wat in en voor de wereld groot is.

Wel moet ook mijn woord dat Ik tot u zend, verbreid worden, en Ik zegen allen die zich voor deze arbeid inzetten. En mijn zegen zal ook op hun geestelijke bezigheid rusten, zodat de harten van hen die gewillig zijn, zich getroffen voelen en u zodoende ook geestelijke successen zult behalen. Maar onthoud dit: u moet deze missie nooit in grote omvang uitvoeren, want al te makkelijk kan mijn tegenstander daar binnensluipen, waar massa's mensen bereikt moeten worden.

Het merendeel van de mensen zal nooit dezelfde mening hebben als u, wanneer het om het aannemen van de waarheid gaat. Ze zijn het alleen met u eens als er voor hen zich gunstige wereldse vooruitzichten aanbieden. De mensheid op zich is weliswaar al helemaal blind, maar enige van hen zien toch het grote gevaar in van de wetenschappelijke onderzoekingen, maar ze proberen nog zich zelf gerust te stellen. Ze geloven daarom eerder aan 'n hulpverlening door buitenaardse krachten, omdat ze graag willen dat hun geliefde aarde behouden blijft. Maar ze raken daarbij hun heldere kijk kwijt, ze laten zich misleiden en raken zo in de vangnetten van hem die alles wil, alleen niet dat er een licht gaat stralen waarin de mensen zich oriënteren en de weg naar Mij nemen.

Maar u moet de duisternis verlichten met het licht dat van boven af naar de aarde straalt. U moet, ondanks de onwilligheid van de mensen, steeds weer over het dichtbij zijnd einde en de laatste waarschuwingstekenen die er aan voorafgaan getuigen. U moet vlijtig zijn en iedere gelegenheid benutten om mijn woord te verbreiden - maar u moet in de stilte werken, want in de openbaarheid zult u weinig resultaat boeken.

Maar van het verlossingswerk van Jezus Christus moet u overal waar u de gelegenheid geboden wordt, melding maken, want daarover kunnen alle mensen onderricht worden. Ook zij die werelds zijn en geen acht op Mij slaan, kunt u op mijn evangelie van de liefde wijzen, dat Ik u als Jezus gegeven heb, en wanneer ze Mij ook nog niet herkennen in Hem, zijn ze toch van Hem op de hoogte en zo zullen ze ook mijn oude waarheid vernemen, die hun geweten kan beroeren en die hen er ook toe kan brengen eens tegenover mijn woord een standpunt in te nemen. En de wil de waarheid te weten kan ook hun harten openen voor mijn nieuwe woord, voordat het einde komt.

Amen