Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4661
7 juni 1949

Aankondiging van een naderend gericht - Een ster is in aantocht

Er is u een aanstaand gericht verkondigd, maar u twijfelt er aan. U neemt mijn woorden niet ernstig genoeg, want anders zou u in plaats van aardse plannen te maken uzelf voorbereiden op de dag waarin mijn aankondigingen in vervulling gaan. U weet weliswaar niet wanneer deze dag is, maar het moest voor u al voldoende zijn dat Ik als uw Schepper en Vader van eeuwigheid deze dag aankondig als kort op handen zijnde. Want daarmee geef Ik u te verstaan dat het tijd is voor uw voorbereidingen, anders zou Ik die vermaningen en waarschuwingen niet steeds herhalen, maar u ongewaarschuwd laten.

Luister dus en geloof dat het uitstel steeds korter wordt en snel afgelopen zal zijn. Alle aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos want Ik zorg voor de mijnen, en zij worden voorzien in al hun levensbehoeften. Maar de anderen hebben niets waar zij zich aan kunnen vasthouden, zelfs als zij gesteund worden door mijn tegenstander, zelfs als zij in die tijd met zijn hulp wereldse rijkdommen verzameld hebben en steeds hoger klimmen door wereldse eer of wereldse wijsheid. Want mijn tegenstander kan hen niet beschermen op de dag van verschrikking. Door de krachten der natuur zal Ik de mensen tot bezinning brengen, zodat zij weer denken aan hun God en Schepper en zich aan Hem toevertrouwen in hun diepste nood.

Alles zal tot een prooi worden van deze krachten der natuur, en niets zal de mensen over blijven dan alleen wat Ik hen wil laten behouden. En daarom moeten zij trachten Mij te winnen en zich met Mij te verbinden door liefdadigheid en innige gedachten. Zij moeten tot Mij spreken en dan luisteren naar mijn antwoord, dan zullen zij daar een veel groter voordeel van hebben dan wanneer zij zich zorgen maken over het lichamelijke welzijn of aardse rijkdom en eer. En geloof dat, wat Ik u al lang vooruit verkondigd heb, spoedig in vervulling zal gaan. Geloof, dat er niet veel tijd meer is en wees niet bezorgd, want u zult spoedig inzien dat deze zorg nutteloos is.

Ik wil u, die mijn woord verkondigt, een teken geven opdat u met volle overtuiging kunt instaan voor mijn woord. En Ik wil u laten weten dat er een "ster" aankomt, die door zijn snelheid bijzonder hard de aarde nadert en dat deze gebeurtenis zal plaats vinden korte tijd voordat Ik waar maak wat steeds is aangekondigd. En dan weet u ingewijden welk uur geslagen heeft. Handel dan volgens mijn wil en stel uw medemensen in kennis van het aanstaande gebeuren, en richt daar aller aandacht op. En verbind uzelf dan met Mij opdat Ik u in het uur van gevaar de kracht kan geven die u nodig heeft.

Vrees dus niet en geloof dat Ik u uit iedere nood zal redden, opdat u uw opdracht kunt nakomen voor welke Ik u heb opgeleid. U kunt nadien de medemensen mijn evangelie van de liefde verkondigen, want met een hongerig hart zullen er velen mijn woord aannemen die in dit gebeuren ongedeerd gebleven zijn.

Weet dus dat u niet veel tijd meer heeft tot het einde, en wat Ik u aanhoudend aangekondigd heb zal aan het einde vooraf gaan. Geloof het en bereid u er op voor, want de tijd is afgelopen en Ik zal ook spoedig verschijnen.

Amen