Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4643
18 mei 1949

Geloofsstrijd - De kracht van de naam Jezus - Het komen van de Heer

Ter wille van mijn naam zult u moeten lijden. Allen die Mij belijden voor de wereld zullen aan erge bedreigingen en kwellingen blootgesteld zijn, want het streven der mensen is mijn naam uit te blussen, aan de kennis van mijn aardse levensweg een einde te maken, opdat de mensen het geloof in mijn verlossingswerk verliezen zullen.

Maar mijn tegenstanders zullen sterke weerstand aantreffen bij de mensen die Mij en mijn naam verdedigen en Mij luid belijden voor de wereld. En zo zal dan een scherpe scheiding plaatsvinden tussen degenen die nog geloven en hen die Mij verloochenen. Mijn kleine schaar zal op de voorgrond moeten treden als zij voor Mij wil opkomen; en dan begint het lijden van hen die Mij trouw blijven tot het einde. Want wat men de mijnen aan slechtheid kan aandoen zal uitgevoerd worden, en nooit zouden de mijnen stand kunnen houden als zij niet door Mij zouden worden gesterkt als beloning voor hun goede wil.

U zult zich moeten bewijzen, want het is een harde strijd die om het geloof gevoerd zal worden. Maar wanneer deze strijd begint weet u dat het de laatste beslissing is voor het einde, dat u volharden moet als u zalig wilt worden. En u weet ook dat Ik in deze tijd steeds in uw nabijheid ben en u met buitengewone kracht bedenk, dat Ik ten laatste zelf kom om u te redden uit de grootste nood. U weet dus dat het slechts een korte tijd duurt, want Ik heb u beloofd dat Ik de dagen zal verkorten, opdat u zalig wordt.

Deze kennis en het vaste onwankelbare geloof daarin zal u de sterkte geven om weerstand te bieden. Al het zware zult u met gelijkmoedigheid en dapperheid kunnen verdragen, zodat u zelfs uw vijanden ontzag inboezemt; en Ik zal u belonen omdat u ter wille van mijn naam moet lijden en Mij toch trouw blijft.

En wanneer u mijn naam godvruchtig uitspreekt zal die een onvoorstelbaar krachtgevende uitwerking hebben, en daaraan zult u herkennen dat u waarlijk in de waarheid bent. Met volle overtuiging belijdt u Mij dan nog luider voor de wereld en u neemt alles berustend op wat de mensen u ook aandoen die in dienst staan van hem, die als mijn tegenstander u van Mij wil verdringen. U zult wel moeten lijden maar toch overwinnen, en uw loon zal niet uitblijven.

Amen