Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4633
10 mei 1949

De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen

In onbegrijpelijke nood zullen die mensen geraken die niet geloven, want Ik zal Mij openbaren door natuurgeweld. Zij beleven een schouwspel waarin enorme krachten tot ontlading komen en waartegen de mens totaal machteloos is. Een dodelijke angst zal de mensen overvallen waardoor zelfs de mijnen ontsteld worden. Zij worden echter wonderlijk gesterkt door mijn hulp zodra hun gedachten zich tot Mij wenden, maar de ongelovigen hebben geen enkele steun waar zij zich aan vast kunnen houden en zijn daarom reddeloos overgeleverd aan de krachten der natuur. Sommigen zullen wel in hun smart en in het gezicht van de dood tot Mij roepen, en hun roep zal ook mijn oor bereiken en voor hen redding betekenen aards of alleen geestelijk als hun laatste uur gekomen is. Zij hebben dan het "leven" nog gewonnen voor de eeuwigheid.

Meestal echter zijn de mensen buiten zichzelf van angst, dat wil zeggen niet in staat tot een hogere gedachte. Zij proberen alleen zichzelf te redden en geraken toch overal in dezelfde moeilijkheden. Want de gehele natuur is in een staat van samenzwering tegen hen en alle elementen zijn volop in actie. Water, vuur, storm en licht treden uit hun ordening en richten verwoestingen aan die talloze mensenlevens kosten en onvoorstelbaar in omvang zijn. Het zal maar een kort gebeuren zijn, maar buitengewoon zware gevolgen hebben voor alle mensen die het zullen overleven. Want nu pas neemt de nood op aarde zo zeer toe dat deze al het voorafgaande overtreft. De mensen moeten geheel omschakelen op een andere levenswijze en moeten alles benutten wat hun nog is over gebleven. Zij zijn aangewezen op zichzelf en kunnen voor een lange tijd geen aardse hulp verwachten, omdat zij afgesneden zijn van de rest van de wereld, en de verbinding is niet zo gauw weer tot stand te brengen.

De omvang van de ramp is niet te begrijpen. Maar Ik attendeer u daar steeds op, opdat u niet opgaat in aardse goederen. Opdat u niet deze belangrijk vindt en uw ziel vergeet. Want de rijpheid van uw ziel is doorslaggevend hoe u het komende zult doorstaan.

Kennisgevingen van dien aard vinden weinig geloof en zijn toch buitengewoon belangrijk, want zij komen woord voor woord uit. En elke dag is nog een genadegave die u geestelijk moet benutten, en niet op wereldse manier. Want alleen wat u zich verwerft aan geestelijke rijkdommen is van waarde. Ik beloof u allen mijn bescherming en hulp als u in Mij gelooft en Mij dienen wilt. Word daarom niet neerslachtig over mijn woorden en geloof dat ook het zwaarste te verduren is als u het bij Mij neerlegt, als u Mij erom vraagt uw last te helpen dragen. Want Ik verlaat u niet en Ik help u opdat u volhoudt tot het einde.

Amen