Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4553
30 januari 1949

De gebrekkige toestand van de mens beantwoordt aan zijn wil

De wetenschap dat Ik u het aardse leven gaf, is geen reden om aan te nemen dat u door Mij in deze gebrekkige toestand bent geplaatst waarmee u nu op aarde te maken hebt. U allen bent nu zo gevormd zoals uw wil, dat wil zeggen: niet zo, zoals uw wil in de staat als mens nu is, maar zo, zoals uw wil voor de belichaming als mens geaard was.

Ik heb u de mogelijkheid gegeven - ondanks dat uw wil niet positief gericht was - toch op een zekere trede van de ontwikkeling omhoog aan te komen, doordat Ik uw wil kluisterde, doordat u tengevolge van de "wet van je moet" dienend werkzaam kon zijn, en hiermee de ontzaglijke verwijdering tot Mij verkleind werd. Toen gaf Ik uw wil, die echter toch verschillend geaard is bij ieder afzonderlijk al naar gelang zijn innerlijke weerstand tegen Mij, weer de vrijheid.

En aan deze wil beantwoordend, bent u, mensen gevormd, dat wil zeggen: verschillend voorzien van lichamelijke bekwaamheden, karaktereigenschappen en gevoelens, opdat u de best mogelijke gelegenheid hebt tijdens het aardse leven tot voltooiing te komen. En deze mogelijkheid staat ieder mens open: als volkomen wezen, aan het einde van zijn aardse leven, het geestelijke rijk binnen te gaan.

Dus gaf niet Ik u de fouten en zwakheden, integendeel, u zelf bracht ze in uw veranderde liefde mee, daar u anders direct alle fouten zou kunnen afleggen als uw liefde niet verkeerd gericht zou zijn. U allen denkt er te weinig aan dat u een vrije wil bezit en dat deze wil aanleiding is voor uw belichaming op aarde. In vrijheid van wil hebben de wezens - die u nu bent - eens gezondigd en in vrijheid van wil moeten ze nu hun zonden inzien en ze weer goed maken door bewust naar Mij te streven tegen wie ze eens gezondigd hebben.

U, mensen op aarde hebt nu bijna het doel bereikt, want u bent al aanzienlijk dicht bij de staat die eens uw bestemming was voor u afviel van Mij. Maar uw wil bepaalt het uiteindelijke resultaat. U moet zelf proberen alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten meester te worden en daartoe ontbreekt het u niet aan mogelijkheden hulp te krijgen, aan genade en kracht van boven. Maar als u zo van uzelf houdt, zoals u van aard bent, dan zult u nooit het laatste doel bereiken.

Daarom, bezie uzelf en probeer uzelf te veranderen, want eens moet u verantwoorden hoe u de korte tijd van uw leven hebt benut. Mijn liefde biedt u iedere mogelijkheid om u te voltooien - Ze eerbiedigt echter de vrijheid van uw wil

Amen