Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4518
19 december 1948

Uw lot met berusting dragen

De tijd vereist dat de mensen de juiste weg zoeken om aan het dreigende onheil te ontkomen. En omdat ze zwak en traag zijn zal Ik hen helpen, en omdat velen de urgentie ervan niet inzien, heb Ik mijn engelen aangewezen daar in te grijpen waar de menselijke wil faalt. Daarom zullen zich schijnbare "toevalligheden" voordoen, die echter in werkelijkheid mijn beschikkingen zijn, die dus naar mijn wil het lot van ieder persoonlijk beïnvloeden.

De meeste mensen weten echter niet dat zij voortdurend onder bescherming staan van die wezens aan wier verzorging ze zijn toevertrouwd. Wezens die dus vanuit de goddelijke wil het leven van ieder persoonlijk bepalen en zodoende in mijn opdracht in het leven van de mensen ingrijpen. Ik laat echter toch hun vrije wil onaangetast, opdat de mens niet gedwongen wordt maar vrij kan beslissen en de kant van het goede kan kiezen. En daarvoor hoeft hij niet meer te doen dan zonder weerstand zijn lot op zich te nemen en niet te mopperen of te klagen. Want Ik weet wat voor ieder dienstig is en in welke omstandigheden zijn ziel het beste kan uitrijpen en daar houd Ik rekening mee.

En zo zullen alle gebeurtenissen in uw leven in elkaar grijpen en als vanzelf wordt een situatie geschapen die geheel buiten iedere menselijke berekening ligt, maar die altijd alleen voor uw bestwil is. En omdat u dat nu weet zult u ook in alles mijn werk zien en dankbaar zijn dat Ik zo voor u zorg en lichtwezens aan uw zijde plaats, die voor u zorgen, want anders zou u voor al het geestelijke ongeschikt zijn. Dit geldt ook voor al diegenen die voor Mij zullen arbeiden, want zonder de hulp van mijn lichtwezens zou u ook voor uw geestelijke arbeid ongeschikt zijn - zodat u uw medemensen niet zou kunnen dienen.

Of u nu in vreugde of leed verkeert, altijd kunt u daarbij voor Mij werkzaam zijn, altijd kunt u daarbij mijn missie vervullen en uw medemensen tot Mij brengen. Daarom heb Ik u onder de hoede van mijn engelen geplaatst, die alles voor u doen zolang u voor Mij werkzaam bent. Mijn wil alleen beslist en waarlijk zo, zoals dat voor u goed is. Zo kunt u iedere zorg laten vallen en rustig en vrolijk uw levensweg gaan, die ook steeds weer zonneschijn zal brengen en die nooit te moeilijk begaanbaar voor u zal zijn zolang u zich geheel aan Mij toevertrouwt, zolang u Mij tegemoet snelt en voor Mij en mijn rijk werkzaam bent.

Amen