Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4468
24 oktober 1948

De kracht van het goddelijke woord - Tegenmiddel voor leed

Mijn liefde voor u is onbegrensd, daarom vervul Ik u ook ieder gebed, doch somtijds alleen in die vorm dat u de vervulling niet direct beseft, u wordt het zich echter eens bewust met welke zorg Ik u gedenk. De eindtijd brengt nood en lijden van allerlei aard, want u moet in een korte tijd uitrijpen daar u anders de laatste zware beproeving niet zou doorstaan. U blijft daarom in voortdurende bekommernis, maar u moet er steeds aan denken dat Ik het ben die u alles toezendt of toelaat, dat Ik iedere nood en droefenis ken, maar dat dit ook voor u tot zegen is.

Daarom, vrees en klaag niet maar blijf Mij in liefde toegedaan, zoals ook mijn eeuwigdurende liefde u toebehoort en u zalig wil maken. Doch u moet de macht van mijn woord beproeven en u zult dan inzien dat u daarin een werkzaam tegenmiddel hebt voor ieder leed, voor vrees en verdriet, want Ik heb mijn woord met mijn kracht gezegend. Waarom maakt u er geen gebruik van? Waarom doet u geen beroep op mijn kracht als u in de aardse strijd zwak dreigt te worden en moedeloos bent? Waarom geeft u zich niet over aan zijn opwekkende uitwerking? U ontvangt van Mij onafgebroken het bewijs van mijn liefde voor u, u bevindt zich te midden van een grote genade en toch bent u zo kleingelovige en wankelmoedig, zo angstig en zwak.

Zou Ik u iets beters kunnen aanbieden als u in nood bent dan mijn woord, dat u tot eeuwige zaligheid leidt? Als u echter geen aardse nood en zorgen had zou u niet in staat zijn mijn woord te vernemen, want de wereld zou u gevangen houden en u een innige band met Mij beletten. Daarom, neem berustend de moeilijkheden op u, zo u als compensatie mijn woord ontvangt, want in mijn woord bezit u een grote schat die u echter nog niet weet op te delven.

Laat Mij in het woord voortdurend tot u spreken, neem uw toevlucht tot mijn woord. Verdiep u in de uitdrukking van mijn liefde voor u, u zult dan een merkbare krachttoevoer bespeuren zodat u geen zwakte, geen angst of moedeloosheid en geen twijfel meer voelt. U zult dan in volledige sterkte het aardse leven meester zijn, en Mij loven en prijzen vanwege mijn liefde en genade en u zult dan energieke arbeiders voor Mij zijn in de laatste strijd op deze aarde.

Ik zegen uw wensen als u bereid bent Mij te dienen, laat echter uw wil ook werkzaam zijn doordat u ook doet wat Ik van u verlang. Steeds weer vermaan Ik u mijn woord in u op te nemen omdat Ik u de kracht van mijn woord wil geven, omdat Ik u helpen wil, maar daarbij uw wil nodig heb als u de ware zegen van mijn hulp zult hebben.

Maar u moet zelf worstelen daar u alleen daardoor tot geloof komt, tot het diepe geloof dat u nodig hebt om voor Mij getrouwe dienaars op aarde te zijn. U moet dus wat u van Mij ontvangt en wat u neerschrijft, zelf in het hart overwegen. Het moet in u levend worden opdat u dan ook met overtuiging mijn woord kunt uitdragen, opdat het zijn werking op uw medemensen niet mist, zodat ook zij de kracht van mijn woord kunnen voelen.

U zult altijd in iedere nood geholpen worden, en dat des te eerder hoe meer u mijn wil vervult. Het is mijn wil echter dat u zich vaker in mijn woord verdiept opdat u zich van mijn tegenwoordigheid bewust wordt en vast in Mij gelooft. En zodra u een diep geloof hebt is u ook de vervulling van iedere vraag zeker.

Amen