Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4459
13 oktober 1948

Zware strijd en leed voor het einde - Gods woord is de zekerste hulp

U kinderen van mijn liefde zult nog een korte tijd moeten volhouden tot u verlost wordt uit de vorm. Het is een zware strijd die u nog hebt te doorstaan, maar hij zal niet te zwaar zijn voor u, omdat Ik voortdurend dicht bij u ben en u te allen tijde ondersteuning verleen. Doch ter wille van uzelf zult u nog door leed moeten gaan, opdat u gelouterd bent en het laatste gericht niet hoeft te vrezen. Maar steeds geef Ik u de verzekering dat u slechts nog korte tijd op deze aarde vertoeft, dat elke dag nog een geschenk is waarin u veel kunt winnen, als u zich berustend schikt in al het moeilijke wat over u komt. Het gaat voorbij en eens zult u vol dankbaarheid tot Mij opzien, die u door het leed in de graad heb overgeplaatst, Mij te mogen aanschouwen, die door het leed uw ziel help sneller rijp te worden, omdat de tijd tot aan het einde nog slechts kort is.

U allen bent mijn kinderen, Ik zie wel uw leed, maar Ik ben ook op de hoogte van de noodzakelijkheid ervan en zo is het leed alleen maar liefde voor u en u moet het altijd dankbaar uit mijn hand aannemen, want er komt niets over u wat Ik niet weet of voor u niet als goed en zegenbrengend beschouw. Maar verlaten door Mij bent u nooit, ook niet wanneer het er de schijn van heeft dat Ik uw gebed niet hoor. Elke roep uit het hart baant zich een weg naar mijn oor en tot hulp ben Ik steeds bereid, alleen is die voor u niet altijd meteen herkenbaar.

De genadegaven van boven - mijn woord - zal voor u steeds een zeker hulpmiddel zijn als u zich zwak waant of geheel moedeloos bent. Wendt u tot Mij in gebed en neem dan het antwoord in ontvangst door mijn woord in u op te nemen en er zal vrede over u komen en mijn kracht zal op u overstromen, zodat u in staat bent alles te dragen wat Ik over u zend. U hoeft niet te lijden want mijn woord is volwaardige compensatie voor alles wat u ontbeert, wat u mist en u ellendig maakt.

Elk leed en elke zorg verdwijnen als u mijn woord leest en het in uw hart binnen laat dringen. Want mijn woord ben Ik zelf en zou u werkelijk leed kunnen gevoelen als Ik in uw nabijheid ben? Bewijs uw geloof en neem mijn raad ter harte, laat Mij tot u spreken en niets zal u raken, geen leed zal u drukken zodra u in verbinding treedt met Mij.

Amen