Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4390
30 juli 1948

Geestelijke achteruitgang - Voortekenen van het einde

De geestelijke achteruitgang is steeds duidelijker te zien, en dat moest al een verklaring zijn voor de aardse nood. Deze nood is het enige middel om de mensen nog wakker te schudden tot een verandering van levenswijze, en zou tevens aanleiding kunnen zijn tot nadenken. Maar de mensen streven alleen nog naar aardse goederen en laten zich beheersen door de materie. Eigenlijk moest het omgekeerd zijn: zij zouden winnaar moeten zijn in de strijd tegen de materie.

Steeds weer houd Ik hen daarom het dwaze van hun streven voor ogen doordat Ik hun toon, hoe vergankelijk al het aardse is. Maar de kleine gebeurtenissen hebben geen resultaat. De mens verandert niet van denken en laat zijn zielenleven buiten beschouwing, want hij rekent alleen met het aardse bestaan en heeft het geloof in een hiernamaals geheel verloren. Steeds dieper zinkt de mensheid af en het geloof wordt steeds oppervlakkiger. Steeds zeldzamer wordt de verbinding met Mij, hun God en Schepper van eeuwigheid. En dat zal binnenkort ook bijzonder helder aan 't licht komen, want steeds nader komt de dag waarin een totale verandering van de levensomstandigheden alles zal omwentelen, omdat mijn wil werkzaam zal worden op een heel duidelijke wijze.

Want niets kunnen de mensen behouden wat Ik niet wil. Machteloos zullen zij tegenover mijn macht staan en zelf in grote nood geraken. Maar die nood is ten zegen als zij de mens alleen treft in wereldse belangen en zijn ziel niet in gevaar is. En als de mens gelovig is behoeft hij de aardse nood niet te vrezen en kan er alleen maar bij winnen, niet tegenstaande aardse verliezen.

Maar voor de ongelovigen breekt een zware tijd aan. Zij zullen ontzaglijk lijden door het verlies van aardse bezittingen, want zij zullen iedere hoop op het terugwinnen er van moeten opgeven. En zij zullen er niets voor in de plaats hebben aan geestelijke goederen, want daar streven zij niet naar. Zij wijzen ze veel eerder af als ze hun worden aangeboden.

Maar dit leed moet over de aarde komen en is onafwendbaar, want het is slechts het begin voor het laatste gebeuren, voor de totale omvorming van de oude aarde. U allen zult het beleven als Ik u niet al voor die tijd oproep uit het aardse leven, wanneer Ik dat voor uw ziel gunstig acht. De gelovige zal alle tekenen van de eindtijd zien en herkennen, maar de ongelovige zal er aan voorbij gaan. Hij ziet alleen maar de aardse nood en de uitwerking op zijn welbehaaglijk aardse leven, en hij keert zich dus meer en meer van God af.

En daarom zullen in de komende tijd de geestelijk strevende- en de werelds gezinde mensen uiteengaan. En dat zal reeds zo duidelijk geschieden, dat de geestelijk ontwaakte mens reeds daaraan de tijd van het einde kan herkennen. Want met reuze schreden gaat deze oude aarde het einde tegemoet.

Amen