Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4371
11 juli 1948

Aankondiging van de catastrofe (De onrust van mens en dier)

Een grote onrust zal zich van de mensen meester maken, kort voordat Ik Me openbaar door de natuur. Want het gebeuren zal zichzelf aankondigen op een manier dat mensen en dieren opgewonden zijn en innerlijk merken dat er in de natuur iets staat te gebeuren. Het gedrag van de dieren zal bijzonder opvallend zijn, ze zullen trachten te vluchten in een bepaalde richting en plotseling weer terugkeren, als door een onzichtbare macht gedreven. En dit gedrag heeft ook een angstwekkende uitwerking op de mensen, die daardoor beseffen dat er iets op komst is wat ze niet tegen kunnen houden.

En zo is alles in bange afwachting van wat komende is. En deze tijd moet u, mijn dienaren op aarde, ijverig benutten. Want het is nog maar een korte tijd van genade waarin uw spreken nog gehoor wordt geschonken omdat men voor zichzelf een verklaring zoekt voor het ongewone gevoel van mens en dier. Maak hen dan opmerkzaam op mijn woord, bereid ze voor op mijn verschijnen en wijs hen op Mij, dat ze tot Mij hun toevlucht nemen als het uur is gekomen waarin Ik Me openbaar. En verbind dan ook u zich in gedachten met Mij, opdat u sterk mag zijn en een steun zult kunnen zijn voor hen die ongelovig zijn of zwak van geloof.

U zelf zult u moeten waarmaken en u zult het ook kunnen als u tevoren al tot Mij roept en in de uren van grootste nood. Ik maak u tevoren attent op de voortekenen, Ik zal u gelegenheid geven uw omgeving gade te slaan en u zult zien dat alles zo komt zoals Ik het u heb voorspeld, dat er een beklemming en onrust op de mensen zal drukken waar u de oorzaak van kent en waarom u ook met succes zult kunnen spreken waar het nodig is. En weer zult u ondervinden dat de mens die in liefde leeft u geloof schenkt, terwijl de liefdeloze mens wel naar u luistert maar er voor zichzelf geen nuttig gebruik van maakt. Tot het ogenblik is gekomen waarop Ik mijn stem van boven zal laten weerklinken. En het zal een razen en bruisen zijn, waarbij niemand meer op de ander let maar alleen om zijn eigen leven bezorgd zal zijn. Iedereen zal proberen te vluchten en uit alle richtingen hetzelfde donderen en daveren vernemen en al naar gelang zijn instelling tegenover Mij zal de handeling zich op hem uitwerken. Hij zal blijven leven of door de natuurcatastrofe worden weggerukt, zoals mijn wijsheid het heeft voorzien en bepaald sinds eeuwigheid.

En ofschoon het ook schijnbaar rustig is en er nog geen voortekenen kenbaar zijn, denk niet, dat u er veilig voor bent. Want onherroepelijk komt de dag die u dit natuurgebeuren bezorgt en de twijfelaar zal zich kunnen overtuigen wanneer hem de mogelijkheid om na te denken blijft. Ik heb door mijn geest gesproken en het u bekend gemaakt en Ik zal spreken door de natuur met een stem die allen in staat zijn te horen. Wie aan de eerste stem geen geloof schenkt, zal mijn stem van boven moeten horen. Ook dan staat het hem vrij het alleen als een spel van de natuur te beleven of aan mijn voorspellingen te denken en te geloven dat Ik zelf Me te kennen wil geven, opdat u, die de stem van de geest niet wilde erkennen, Mij zult moeten horen. En zalig hij, wiens leven nog blijft behouden, want er staat hem nog een korte tijd van genade ter beschikking, die hij benutten kan om in te halen wat hij tot nu toe verzuimde, om zich ernstig voor te bereiden op het einde dat in korte tijd op het natuurgebeuren zal volgen.

Amen