Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4126
16 september 1947

Stilte voor de storm - Het zichtbaar verschijnen van de Heer

Een bange tijd van nood en lijden ligt voor u, en u kunt de tijd daarvoor, waarin u nu leeft beschouwen als een stilte voor de storm. Waarin u nog een leven leidt naar oude gewoonte, waarin u nog van welstand spreken kunt vergeleken bij de armoede en de ontberingen die u daarna te wachten staan.

En toch is het een tijd van genade, een tijd waarin Ik duidelijk herkenbaar ben, waarin het leven alleen draaglijk zal zijn als u zich in gedachten diep met Mij verbindt omdat u dan nooit alleen bent maar Mij altijd als Behoeder en Beschermer bij u kunt hebben. Want Ik zal Mij duidelijk aan u laten zien; enkelen zal Ik benaderen in de vorm van Hem, die Mij in gehele volheid in zich bevatte.

Waar de liefde tot Mij sterk is zal men Mij herkennen, ook wanneer Ik als mens onder mensen vertoef. Mijn oog zegt hen wie Ik ben, en hun harten ontvlammen dan tot Mij in de vurigste liefde die zij nooit aan een medemens zouden kunnen betuigen. Ook Ik kom hen met de innigste liefde tegemoet, Ik zal hen onderrichten waarin zij nog onwetend zijn en hen ook troost inspreken in uren van nood. Zij zullen dan de moeilijkste situaties overwinnen en niet moedeloos worden, want zij ondervinden mijn hulp en waar Ik hen zichtbaar nader zijn zij vol kracht en diep geloof. En wanneer dat geloof een mensenhart vervuld bestaat er geen drukkende nood meer, want zij verlaten zich dan geheel en al op Mij en Ik zal hun geloof waarlijk niet teleurstellen.

Wie echter zonder Mij voortgaat zal de nood van de tijd nauwelijks kunnen verdragen, want Ik wil hem niet in geestelijke nood laten en moet hem derhalve met aardse nood gevoelig treffen tot hij zijn weerstand tegen Mij opgeeft, tot hij gelovig wordt en van Mij hulp verwacht.

Zodoende bent u aan grote nood en lijden prijsgegeven waardoor Ik u geheel zou willen winnen. Maar ook kracht en genade staan ter uwer beschikking die u helpen Mij te winnen. Ik wil alleen uw liefde, en bezit Ik deze dan kom Ik u al tegemoet. En dat gebeurt in de laatste tijd ook zichtbaar om het geloof van u en uw medemensen te vergroten, daar u buitengewone sterkte en troost nodig heeft. Dus behoeft u de zware tijd die voor u staat niet te vrezen, want met mijn hulp zult u haar doorstaan.

Toch blijft het een genadetijd, en de last die Ik u opleg kan licht voor u zijn als u de genadegaven goed gebruikt. Mij te verwerven, Mij te mogen aanschouwen met lichamelijke ogen is waarlijk het kruis waard dat u moet dragen tot het einde. Maar als kruisdragers komen voor Mij ook in aanmerking zij die tot Mij hun toevlucht nemen en Mij om mijn bijstand bidden, want Ik verkort ook om hunnentwil de dagen tot aan het einde. Ik ken elke nood van ieder wezen en die Mij trouw zijn, zijn mijn ware kinderen, die waarlijk niet vergeefs tot Mij om hulp roepen.

Schrik daarom niet vanwege mijn aankondigingen. Ga doelbewust en rustig het komende tegemoet. Maak u los van de wereld en verwacht Mij want Ik zal komen. Eerst slechts voor enkelen, dan om de mijnen op te nemen in mijn rijk, om hen weg te voeren van de plaats des verderfs en te brengen in het rijk van vrede - waar zij een zalig leven zullen leiden als in het paradijs.

Amen