Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4108
21 augustus 1947

Verwijzing naar gebeurtenissen die spoedig komen -Voleinding

Verwacht spoedig mijn komst, want er is niet veel tijd meer tot het einde. U zult binnenkort dingen beleven die bevestigen wat mijn liefde u reeds lang bekend gemaakt heeft, namelijk dat de laatste fase voor het einde reeds begonnen is. U zult zich afvragen waarom Ik zulk onheil nog toelaat, waarom Ik zo'n grote nood over de mensen laat komen? Maar steeds kan Ik u slechts als antwoord geven dat het nodig is voor de mensheid die Mij nog niet herkend heeft, die ieder gebeuren alleen met aardse ogen beschouwt echter nooit de geestelijke ontwikkeling van de mens daarmee in verband brengt. Het zijn onherroepelijk de laatste smarten, en onherroepelijk komt ook spoedig het einde.

Steeds wijs Ik u mensen er op dat u niet wereldsgezind door het aardse leven mag gaan. Dat het in ieder geval slechts nog korte tijd duurt maar voor u nog van de grootste betekenis kan zijn als u zich nog in deze laatste tijd op uw bestemming bezint, en u hiermee overeenstemmend nog ten volle het leven benut. U mensen bent evenwel nog lauw en onverschillig tegenover mijn vermaningen en waarschuwingen, want u gelooft niet in mijn woord.

Ik kan u echter geen verder bewijs geven van de waarheid van mijn woord, want u moet zonder beïnvloeding de juiste weg gaan. U moet u door uzelf gedreven voelen dat te doen wat mijn wil is, anders kunt u uw ziel niet doen rijpen. Maar een duidelijk bewijs kunt u uit de komende gebeurtenissen concluderen, want Ik kom daardoor ongewoon nader tot u, Mij openbarend aan hen die kennis hebben van mijn genadegaven en hun zodoende deze bevestigend zodat zij Mij herkennen kunnen. En dit zeg Ik met zekerheid tot u die Mij wilt dienen, dat u geen lange levensduur meer heeft, dat een missie op u rust die geen uitstel meer duldt. En dat u ter wille van deze missie u zich voordien overtuigen moet van de waarheid van mijn woord, opdat u het zonder enige belemmering verspreiden kunt.

Zodoende zult u alles in vervulling zien gaan wat Ik u verkondigd heb in woord en geschrift. U zult de wereld leren verachten en u uitvoeriger met het geestelijke rijk bezig houden tot uw voordeel, tot omvorming van uw ziel. Mij staan talloze lichtwezens ter beschikking en door dezen werk Ik steeds weer op u mensen in doordat Ik uw gedachten blijvend op het komende richt, doordat Ik u zolang door nood en ellende laat gaan tot u zelf naar een ondergang van de aarde verlangt om de zware verdrukking door de medemensen te ontgaan. Want dan bereidt u zich langzaam op het einde voor, dan gelooft u er aan en doet moeite welgevallig aan Mij op aarde te leven.

Een onbeschrijfelijke chaos zal op deze tijd volgen. Verwacht dan vol vertrouwen mijn hulp uit de grootste nood, want Ik heb ze u toegezegd en Ik laat uw geloof niet tot schande worden. Zodoende heeft u door mijn woorden de grootste zekerheid dat u geen leed geschiedt, terwijl het van alle kanten op u aan zal stormen. U echter behoeft Mij alleen maar uw liefde te geven, en als u Mij liefheeft zult u ook naar Mij verlangen. Daarom kom Ik om u weg te halen van de plaats des verderfs en breng u in mijn rijk waar u nimmermeer vervolgd wordt, waar Ik alleen heers en de boze geen toegang is toegestaan.

Alle nood zal dan voor de gelovigen ten einde zijn, voor de anderen echter zal de nood dan pas beginnen zoals Ik het verkondigd heb. Zij zullen verdoemd worden in de duisternis, zij zullen gekluisterd worden op de nieuwe aarde in scheppingen die u zich niet voor kunt stellen tot u zelf die nieuwe aarde zult bewonen.

Amen