Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0992
3 juli 1939

Het leed van de medemensen helpen dragen - Verlossingswerk

U neemt deel aan het verlossingswerk van de Heer als u het leed van uw medemensen gewillig op uw schouders neemt, het hen helpt dragen, en met het oog op het lijden van Jezus aan het kruis, alles berustend draagt wat de Heer u zendt. Alleen door het leed kan de mensheid worden verlost, want het leed moet door werkzame liefde worden overwonnen en verminderd en kan de dus daadwerkelijke liefde pas het verlossingswerk volbrengen. En de liefde zou op haar beurt geen arbeidsterrein hebben, als niet het leed op aarde verlangde gelenigd te worden en dit leed juist door de tot daad geworden liefde zou kunnen worden tegengegaan.

En de mensheid keert zich zo vaak af om het leed van de medemens niet voor ogen de hebben, verhard daardoor het hart en is op die manier oneindig ver verwijderd om op aarde verlossend bezig de zijn. En er is er niet één onder de mensen die de liefdevolle hulp niet nodig heeft, en de nood van de tijd stelt ieder meer dan genoeg in de gelegenheid hulpvaardig mee de helpen en de naaste bij de staan in elke nood.

Wiens hart bereid is te helpen, zal ook bemerken waar zijn hulp nodig is, hij zal de hachelijke positie van de ander inzien en dadelijk bijspringen; en hij zal ondersteund worden door geestelijke zijde, aan wie ook de begeleiding van de wezens op aarde is opgedragen. Want het werk van dezen gaat ook steeds zonder ophouden uit naar het redden van op een dwaalspoor gebrachte zielen in het hiernamaals alsook op aarde. Het hart van dezen, dat in liefde voor al deze zielen slaat, onderkent de noodtoestand van de wezens en springt dadelijk bij tot hulp bereid, zowel in geestelijk als in aards opzicht. Want beide gaan hand in hand.

Elke hulp, aards verleend, heeft onuitsprekelijke zegen als gevolg, want dit is een werk van liefde en bijgevolg neemt de mens deel aan het verlossingswerk van de goddelijke Heiland, al is het ook nog onbewust en moge zo de mens zijn best doen te helpen en te lenigen waar hij maar de medemens in nood ziet, want wat hij op aarde verzuimt, moet hij daarboven in het hiernamaals goedmaken, maar op aarde levert het onmetelijke vruchten op.

Amen