Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0963
13 juni 1939

Voorspellingen van de profeten - De wederkomst van Christus

Bij de wederkomst des Heren op aarde worden de voorspellingen van alle profeten vervuld, want er staat geschreven dat de mensheid dan Zijn wil niet meer acht. Maar er staat ook geschreven dat sommigen Hem toch nog zullen dienen, dat de Heer tot dezen zal komen en hen zal sterken in de tijd van grote nood. Dat Hij de zijnen het brood des hemels geven zal, dat Hij met hen het avondmaal wil houden als zij Hem maar liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Dat dezen Zijn stem vernemen zullen, dat Hij bij hen zal zijn nog in hun aardse leven en dat Hij op aarde wandelt te midden van de zijnen.

Maar de mensen willen deze voorspellingen niet woordelijk nemen en trachten de woorden van de Heer te verzwakken. Zij zijn het die aan de woorden zowel een andere vorm als ook een andere betekenis gegeven hebben, en nu deze omgevormde woorden geen geloof schenken. Daarom waant u mensen Hem ver verwijderd Die u toch het dichtst nabij is. U verneemt Zijn stem niet meer want uw gehele denken en voelen is afgewend van het goddelijke, en daarom hecht u ook aan de voorspellingen geen waarde.

Wanneer u zelf niet weet dat de Heer u met Zijn aanwezigheid verblijden wil, wanneer u niet geloven wilt dat Hij u liefheeft, deze liefde verlaat en weer tot de mensen gaat, dan zult u ook wel nauwelijks het eindeloze geluk van Zijn wederkomst kunnen vatten. U zult slechts het aardse leven zien en geen acht slaan op de geestelijke stromingen die u verduidelijken - wanneer de Heer onder de zijnen vertoeft.

In de eindtijd neemt de Heer als het ware deel aan ieder gebeuren, en dan is Zijn nabijheid gemakkelijk te bespeuren voor de aardse kinderen die Hem door hun liefdadigheid reeds in het hart dragen. Want hun wordt de betekenis van de voorspellingen duidelijk, en zij zullen dan inzien hoe nu woord voor woord de schrift wordt vervuld.

Amen